همه نوشته‌های برچسب 'قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.'