همه نوشته‌های برچسب 'ضرب المثل دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است در انگ'