همه نوشته‌های برچسب 'به انگلیسی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.'