آموزش انگلیسی

یادگیری ضرب المثل های انگلیسی(proverbs)

سلام دوستان گلم

تیم آموزش زبان نسیم در خدمت شماست برای آموزش انگلیسی با لذت و شادی

در این جا چندین ضرب المثل بسیار زیبا را آورده ایم

با لذت و شادی با هم آنها را می آموزیم

Charity begins at home

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

 تلفظ: “چَریتی بیگینز اَت هُم”

.A miss by an inch is a miss by a mile

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب.

 تلفظ: “اِ میس بای اَن اینچ ایز اِ میس بای اِ مای

.Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

 تلفظ: “بِتِر لِیت ذَن نِوِر”

.Early bird gets the worm

سحر خیز باش تا کامروا باشی.

 تلفظ: ” اِرلی بِرد گِتز ذِ وِرم”

.East or West, home is best

هیچ جا خونه ی خود آدم نمیشه.

 تلفظ: “ایست اُر وِست، هُم ایز بِست

.A penny saved is a penny earned

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

 تلفظ: “اِ پِنی سِیود ایز اِ پِنی اِرند

 اگر دوست  دارید انگلیسی را با شادی و لذت یاد بگیرید اینجا کلیک کنید 

درباره نویسنده

تیم ترجمه و آموزش زبان نسیم متشکل از مترجمان و مدرسان مجرب زبان در خدمت شماست برای ترجمه و آموزش زبان

پاسخ دهید