ترجمه متون شما

قیمت ترجمه و سطح های ترجمه تیم ترجمه نسیم

تیم ترجمه و آموزش زبان نسیم برای  خدمات ترجمه خود پنج سطح مشخص کرده است و قیمت هر سطح نیز متفاوت است .در زیر  میباشد

 این چهار سطح را مشاهده  میکنید . شما میتوانید براساس نیاز خود سطح ترجمه ای که نیاز دارید را انتخاب کنید

. قیمت های زیر مربوط به ترجمه از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی است. ما از زبان های دیگر هم ترجمه میکنیم . دوستانی که ترجمه از دیگر زبان ها و به دیگر زبان ها دارند سطح ترجمه خود را تعیین کنند و سپس در بخش نظرات به ما اطلاع دهند و اطلاعات فایل خود را به ما الاع دهند .


توضیح انکه هر صفحه 250 کلمه میباشد 

تایپ نیز رایگان میباشد

بسته به متن قیمت ها قابل تعقیر است

*سطح یک ستاره

این سطح مناسب ترجمه های دانشجویی است .

در این سطح متن  شما توسط کارشناسان ترجمه و زبان و رشته های مرتبط با ترجمه شما صورت میگیرد

ترجمه در حد دانشجویی و سلیس میباشد

یک بار ویرایش توسط خود مترجم صورت میگیرد

قیمت پایه هرصفحه ترجمه از انگلیسی به فارسی 3 هزار تومان

ترجمه از فارسی به انگلیسی در این سطح  انجام نمیشود

**سطح 2ستاره

در این سطح متن شما توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مترجمی و زبان و یا دانشجویان ارشد رشته مرتبط با متن شما ترجمه میشود

ترجمه خوب صورت میگیرد

یک بار ویرایش توسط خود مترجم صورت میگیرد

یک بار بازبینی کیفی توسط مترجم ارشد پروژه صورت میگیرد

قیمت پایه هر صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی در سطح 2

ستاره 3500 تومان میباشد

 7000 از فارسی به انگلیسی قیمت ترجمه

****سطح  4 ستاره

در این سطح ترجمه توسط  فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ترجمه و زبان انگلیسی و یا فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با متن شما صورت میگیرد

ترجمه خوب صورت میگیرد

یک ویرایش توسط مترجم +یک بار ویرایش تخصصی توسط

مترجم ارشد پروژه

قیمت پایه هر صفحه ترجمه 4500 تومان میباشد

9000از فارسی به انگلیسی

******سطح 6 ستار

در این سطح متن شما توسط دکتری و دانشجویان دکتری  زبان و ترجمه و یا دکتری رشته های مربوط به متن شما

انجام میگیرد

ترجمه عالی صورت میگیرد

یک بار ویرایش توسط مترجم دکتری صورت میگیرد

قیمت هرصفحه ترجمه 6000 تومان میباشد

ترجمه از فارسی به انگلیسی   11000تومان

********سطح  8 ستاره

در این سطح از ترجمه متن شما توسط دکتری زبان و ترجمه  و یا دکترای رشته مرتبط با متن  شما ترجمه صورت میگیرد

 ترجمه بسیار عالی صورت میگیرد

یک بار ویرایش توسط مترجم دکتری میشود

 یک بار دیگر هم بازبینی پیشرفته توسط مدیر ارشد پروژه میشود

قیمت هر صفحه ترجمه در این سطح 8000 تومان میباشد

ترجمه از فارسی به انگلیسی در این سطح 15000تومان

درباره نویسنده

تیم ترجمه و آموزش زبان نسیم متشکل از مترجمان و مدرسان مجرب زبان در خدمت شماست برای ترجمه و آموزش زبان

پاسخ دهید