آموزش انگلیسی، بخش آموزش آسان و با لذت انگلیسی

عکس نوشته های جالب انگلیسی

سلام و وقت خوش دوستان گل و بزرگوار

در اینجا برایتان تعدادی عکس نوشته انگلیسی می آوریم که در آنها جملات زیبا و تاثیر گذار وجود دارند . با خواندن این جملات هم انگلیسی خود را تقویت کنید و هم حس لذت و تفکر بهتر در زندگیتان کنید

موفق باشید

اولین عکس نوشته را با هم ببینیم 0b525031-9921-40de-823c-dac231212805-medium

i can’t به معنای من نمیتوانم است. این عبارت رو بهتر است با i can  یعنی من میتوانم در ذهن خود عوض کنید .

can  از فعل های کمکی است . فعل های کمکی برای کمک به معنای جمله استفاده میشوند و شامل can, should,may,do,does,might,could,must, … میشوند . برای سوالی کردن جملاتی که با این فعل ها ساخته میشوند میتوانید فعل های کمکی را به اول جمله بیاورید .

?can i

یعنی آیا من میتوانم ؟

برای منفی کردن جملات این فعل ها نیز از not  بعد از فعل کمکی استفاده میکنیم.

عکس نوشته بعدی را با هم  نگاه کنیم

1b7dc25f-4778-4a51-89a4-8d99ffb1d6aa-medium

Don’t wait for someone to bring you flowers.plant your own garden and decorate your own soul.

صبر نکنید تا کسی بیاد و برای شما گل بیاورد .باغ خود را بکارید و روح خود را تزیین و مزین کنید .

don’t wait …. و plant your own garden ساختار امری و یا درخواستی میباشد که برای امر کردن و یا درخواست کردن به کار برده میشود . اینجا میگوید : صبر نکنید که امری است و یا درخواست میکند که صبر نکنید

عکس نوشته بعدی را با هم نگاه کنیم

5c0651b0-df3c-4e75-8d3f-5ac342e2d368-medium

children are happy because they don’t have a file in their minds called”all the things that could go wrong

کودکان خوشحالند چون که فایلی در ذهن هایشان به نام “همه چیز هایی که اشتباهه ”  ندارند

children  جمع child هستش و از نوع جمع های بی قاعده هست . برای جمع بستن اسم ها در حالت با قاعده به آخر اسم ها s  اضافه میکنیم .اما در حالت بی قاعده باید حفظ شوند .

عکس بعدی را ببینیم

5fe97d33-e260-42d4-96dd-06600673bbb7-mediumSometimes the bad times put us on a direct path to the very best times in our life

گاهی اوقات زمان های بد ما را در مسیری مستقیم به سوی زمان های خیلی خوب زندگی مان میبرند

جمله ای زیبا و جال است .

درباره نویسنده

تیم ترجمه و آموزش زبان نسیم متشکل از مترجمان و مدرسان مجرب زبان در خدمت شماست برای ترجمه و آموزش زبان

پاسخ دهید