ترجمه های آماده با 80 درصد تخفیف

ترجمه آماده متون شیمی

Sharifyar_chemical

در این بخش ترجمه آماده متون انگلیسی در زمینه شیمی را تقدیم حضور میکنیم

دوستانی که نیاز به ترجمه آماده یا ارایه فایل ترجمه دارند میتوانند در این جا دانلود فرمایند

ترجمه این مقالات با 80 درصد تخفیف در ترجمه تقدیم حضور میگردد

عنوان مقاله به انگلیسی

Solvent-assisted dispersive solid phase extraction

عنوان فارسی این مقاله

استخراج فاز جامد پخشی به کمک حلال

برای دانلود اصل این مقاله میتوانید از زیر اقدام فرمایید

Solvent-assisted dispersive solid phase extraction

بخشی از ترجمه فایل را در اینجا می آوریم

استخراج فاز جامد پخشی به کمک حلال

چکیده

در این تحقیق یک روش استخراج جدید به نام استخراج فاز جامد پخشی به کمک حلال(SADSPE) برای اولین بار توسعه داده شد.این روش جدید مبتنی بر پراکندگی جاذب در سطحی پایین تر از میلی گرم است که توسط تزریق محلولی از جاذب به نمونه های آبی حاصل شده بود.در نتیجه یک محلول ابری تشکیل شد.مرحله ابری شدن از پراکندگی ذرات ریز جاذب در توده نمونه آبی نتیجه شده است.پس از استخراج،جداسازی فاز توسط سانتریفیوژ کردن انجام شد و آنالیت غنی شده در فاز رسوبی توسط روش های دستگاهی تعیین واندازه گیری شد.عملکرد  SADSPEبا اندازه گیری مقادیر کمی کبالت(II ) به عنوان یک آنالیت مورد آزمایش در نمونه های آبی و غذا توسط آشکارسازی اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای نشان داده شد.بعضی از پارامترهای کلیدی برای SADSPE مانند انتخاب جاذب،مقدار و نوع و حجم حلال پخشی،PH،غلظت عامل کی لیت کننده و غلظت نمک مورد بررسی قرار گرفت.تحت بهینه ترین شرایط،حد تشخیص خوب(0.2  µg.L-1) و تکرارپذیری استخراج(RSD زیر 2.2% و n=10) حاصل شد.صحت روش با ماده مرجع استاندارد(SRM-1643e و  SRM-1640a) و افزودن مشخصی از آن مورد آزمایش قرار گرفت.مزایای استفاده از روش SADSPE،سادگی عملکرد،سرعت،هزینه پایین،بازیابی بالا و فاکتور غنی سازی می باشد.

کلمات کلیدی: فاز جامد پخشی به کمک حلال،استخراج، کبالت(II )،اسپکترومتری جذب اتمی شعله،نمونه های آبی محیط زیست و غذایی

برای دانلود ترجمه این فایل  با پرداخت حق ترجمه این فایل از زیر اقدام فرمایید

مقاله با عنوان انگلیسی

Pre-concentration and determination of amitriptyline
residues in waste water by ionic liquid based immersed droplet microextraction and HPLC

عنوان مقاله به فارسی

پیش تغلیظ و اندازه گیری پس ماندهای amitriptyline در فاضلاب توسط میکرواستخراج ریزقطره غوطه ور شده مبتنی بر مایع یونی و HPLC

اصل فایل انگلیسی اسن مقاله

Pre-concentration and determination of amitriptyline

بخشی از ترجمه فایل

چکیده

این مقاله رویکرد جدیدی را برای اندازه گیری amitriptyline در فاضلاب توسط میکرواستخراج ریزقطره غوطه ور شده مبتنی بر مایع یونی(IL-IDME)،قبل از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با آشکارساز فرابنفش،شرح می دهد1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([C6MIM] [PF6])  به عنوان مایع یونی مورد استفاده قرار می گیرد.فاکتورهای مختلفی که بر استخراج اثر می گذارند،مانند حجم مایع یونی،سرعت سانتریفیوژ،زمان استخراج،PH محلول آبی و اثر نمک دار شدن،بهبود یافتند.شرایط بهینه بدین شرح است:زمان میکرواستخراج،10 دقیقه;سرعت سانتریفیوژ،720 rpm;PH،11;حجم قطره یونی،100µl ;سدیم کلرایدی اضافه نشد.در آزمایشات کیفی در محدوده 0.01-10 µg/ml قابلیت خطی بودن،حدآشکارسازی 0.004 µg/ml و فاکتور پیش تغلیظ(PF) 1100 را از خود نشان دادند.در نهایت روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری amitriptyline در نمونه های فاضلاب بیمارستانی به کار برده شد.

کلمات کلیدی: ضدافسردگی، میکرواستخراج ریزقطره غوطه ور شده مبتنی بر مایع یونی(IL-IDME)، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC)

برای دانلود ترجمه این مقاله از زیر اقدام فرمایید

عنوان مقاله به زبان انگلیسی

Microextraction technique based on ionic liquid for preconcentration and
determination of palladium in food additive, sea water, teaand biological samples

عنوان فارسی و ترجمه شده  این مقاله

روش میکرو استخراج مبتنی بر مایع یونی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری پالادیوم در نمونه های بیولوژیکی،چای،آب دریا و افزودنی های غذایی

اصل انگلیسی این مقاله

Microextraction technique based on ionic liquid for preconcentration and

بخشی از ترجمه این مقاله

چکیده

میکرو استخراج تجمع ناشی از سرما اصلاح شده(M-CIAME) روشی ساده و سریع برای استخراج و پیش تغلیظ یون های فلزی نمونه هایی با حجم نمک بالا می باشد.علاوه بر آن،این روش در مقایسه با استخراج حلال آلی،بسیار بی خطرتر است.استخراج پالادیوم(Pd)در حضور(TMK) Michler thioketone به عنوان عامل کمپلکس کننده انجام شد.در این روش،( NaPF6)sodium hexafluorophosphate  به محلول نمونه حاوی مقادیر کمی از hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [Hmim][BF4]-1افزوده شد.سپس محلول در حمام یخ قرار داده شد و محلولی ابری شکل گرفت.بعد سانتریفیوژ کردن،فاز استخراجی صاف و ثابت شد.تحت شرایط بهینه،حد آشکارسازی(LOD)،0.2 ng.ml-1 بود.انحراف استاندارد نسبی (RSD) برای ng.ml-1  40 از پالادیوم،1.7% بود.

کلمات کلیدی: میکرو استخراج تجمع ناشی از سرما اصلاح شده، پالادیوم، نمونه های بیولوژیکی و افزودنی های غذایی،اسپکترومتری،مایع یونی

برای دانلود ترجمه این مقاله از زیر اقدام فرمایید

عنوان فایل اصل مقاله انگلیسی

Development of an in situ solvent formation
microextraction and preconcentration method based on
ionic liquids for the determination of trace cobalt (II)in water samples by flame atomic absorption spectrometry

عنوان ترجمه شده مقاله

گسترش میکرواستخراج تشکیل حلال در محل و روش پیش تغلیظ مبتنی بر مایعات یونی برای تعیین اثر کبالت(II) در نمونه های آبی توسط اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای

دانلود اصل انگلیسی این مقاله

Development of an in situ solvent formation

بخشی از ترجمه این مقاله

چکیده

شناسایی روش میکرو استخراج تشکیل حلال در محل نمونه،مبتنی بر کاربرد مایع یونی(II) به عنوان یک حلال استخراج کننده و سدیم هگزا فلوروفسفات(NaPF6) به عنوان عامل زوج یون است.برای پیش تغلیظ مراحل اثر یون های کبالت ارائه شده است.در این روش کبالت با 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5- diethylaminophenol (5-Br-PADAP) کمپلکس شده و به فاز مایع یونی استخراج می شود.بعد از جداسازی فاز،آنالیت غنی شده در محلول نهایی،با اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای(FAAS) اندازه گیری می شود.برخی فاکتورهای موثر که راندمان میکرواستخراج را تحت تاثیر قرار می دهند،مورد بررسی قرار گرفته و بهینه سازی شد.تحت شرایط آزمایشگاهی بهینه،حد آشکارسازی و فاکتور غنی سازی به ترتیب0.97µg.L-1 و 50 بود.انحراف استاندارد نسبی(RSD) نیز 2.4% حاصل شد.روش ارائه شده از طریق آنالیز تایید شده آب مرجع و آزمایشات بازیابی،مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی: میکرو استخراج تشکیل حلال در محل، مایع یونی،کبالت،FAAS، پیش تغلیظ

برای دانلود این مقاله از زیر اقدام فرمایید

عنوان انگلیسی مقاله

A novel separation/preconcentration procedure
using in situ sorbent formation microextraction for
the determination of cobalt (II) in water
and food samples by flame atomic absorption spectrometry

عنوان فایل ترجمه شده این مقاله

روش پیش تغلیظ/جداسازی جدید با استفاده از میکرواستخراج تشکیل جاذب در محل برای اندازه گیری کبالت(II) در نمونه های آب و غذا توسط اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای

برای دانلود اصل این مقاله از زیر اقدام کنید

A novel separationpreconcentration procedure

بخشی از ترجمه این فایل

چکیده

روش استخراج فاز جامد سریع،کم هزینه،ساده و جدید که میکرواستخراج تشکیل جاذب در محل(ISSFME) نامیده شده بود،برای جداسازی انتخاب پذیر و اندازه گیری کبالت(II) در نمونه های غذا و آبی مختلف توسعه پیدا کرد.در کار حاضر،cetyltrimethylammonium bromide به عنوان سورفکتانت کاتیونی،یون پرکلرات به عنوان عامل زوج یون و 2-nitroso-1-naphthol به عنوان عامل کمپلکس کننده مورد استفاده قرار گرفت.پس از استخراج،غلظت کبالت توسط اسپکترومتر جذب اتمی شعله اندازه گیری شد.چندین متغیر که بر راندمان استخراج اثر می گذارند،مورد بررسی قرار گرفت و بهینه سازی شد.تحت شرایط بهینه،حد آشکارسازی با فاکتور پیش تغلیظ 50،0.8 µg.L-1 بود.RSD برای 10 اندازه گیری تکراری 50 µg.L-1 از کبالت،2.3% بود. صحت و قابلیت اجرای روش توسط ارزیابی مقدار کبالت در مواد مرجع تایید شده آبی و نمونه های آبی و غذایی متفاوت مورد آزمایش قرار گرفت.

کلمات کلیدی:تشکیل جاذب در محل،میکرواستخراج،کبالت،غذا،آب،پیش تغلیظ،جذب اتمی شعله،اسپکترومتر

برای دریافت ترجمه این مقاله از زیر اقدام فرمایید

اگر نیاز به ترجمه متن انگلیسی خود دارید برای ما ارسال فرمایید 

درباره نویسنده

تیم ترجمه و آموزش زبان نسیم متشکل از مترجمان و مدرسان مجرب زبان در خدمت شماست برای ترجمه و آموزش زبان