آموزش انگلیسی، بانک نمونه سوالات امتحانی زبان

بانک نمونه سوالات زبان انگلیسی اینترچنج1/2/3(interchange1/2/3)

1367865890

1367865890

سلام دوستان و همراهان گل

در این بخش امتحانات و نمونه سوالات امتحانی زبان را برایتان قرار میدهیم

این نمونه سوالات مناسب برای معلمان و زبان آموزان مدرسه و آموزشگاه های زبان میباشد

در این بخش نمونه سوالات دوره آموزشی اینترچنج interchange را قرار میدهیم

سوالات اینترچنج زرد رنگ و اینترچنج قرمز رنگ و اینترچنج آبی و اینترچنج سبز را برایتان قرار میدهیم

برای دانلود این سوالات از زیر اقدام فرمایید

برخی از سوالات رایگان هستند و برخی را با پرداخت حق الزحمه تهییه سوال میتوانید دریافت کنید

فرایند خرید

پس از کلیک روی دکمه خرید وارد صفحه اطلاعات میشوید و با دادن اطلاعات خود مثل ایمیل و مشخصات فردی و تکمیل فرایند خرید لینک دانلود سوال برایتان پدیدار میشود و همچنین همزمان  لینک دانلود به ایمیلتان فرستاده میشو

موفق باشید

تیم آموزشی زبان نسیم

 1317759699

 سوالات اینترو اینترچنج B  درس های 6 و 7 و 8 و 9 و 10

Final Test   Intro B   Lessons 6, 7, 8, 9, 10

از زیر با پرداخت حق تالیف آنرا دانلود کنید

 

  برای دانلود سوالات اینترو اینترچنج میان ترم درس های 6 و 7 و 8 از زیر اقدام کنید

 

سوالات اینترچنج 1

Interchange 1

دانلود نمونه سوال امتحانی 1/c شش درس پایانی کتاب قرمز رنگ

دانلود رایگان سوالات اینترچنج2

Interchange 2

سوالات اینترچنج 2 امتحان پایانی سوالات 6 درس اول

نمونه سوالات

Choose the best answer .

1) Laura ……….. you mind answering the phone ?

  1. a) would  b) could           c) should      d) might

2) Could you close the door please ?

  1. a) Oh , that’s fine . Thanks       b) Yes , I agree we are .

  2. c) Yes , you shall       d) of course , no problem

3) What are you and your brother going to do tonight ?

این سوالات سه صفحه  میباشند

برای دانلود از زیر اقدام کنید

 

سوالات نهایی اینترچنج 2 شش درس دوم کتاب ابی رنگ

از درس 6 تا درس 12 کتاب ابی رنگ

نمونه سوالات

Your name:

A: Answer these questions

……………………..,If  you don’ t pass the exam

…………………….,If you go abroad

……………….,If you try hard

B-. Write a short paragraph (about 6 sentences) about something that has changed in your life . talk about how it was in the past, what it is like now and what it will change to in the future.

c-Circle the correct word or phrase.

  1. Wood is used (to making / to make / for make) furniture.

  2. Make sure (reading / read / to read) to children.

  3. You can use pliers (fix / for fix / for fixing) your bike.

I Don’t forget (for buying / buying / to buy) gas.

 برای دانلود سری کامل این سوالات از زیر اقدام کنید

  اگر نمونه سوال امتحانی  دوره های آموزشی زبان را دارید و از خود شما میباشد   خوشحال میشویم با ایمیل ما tarjomegahsara@gmail.com  تماس بگیرید .

 

درباره نویسنده

تیم ترجمه و آموزش زبان نسیم متشکل از مترجمان و مدرسان مجرب زبان در خدمت شماست برای ترجمه و آموزش زبان

پاسخ دهید