کارآفرینی و اقتصاد و ثروت

ارزش آفرینی و کار آفرینی

ارزش آفرینی نسیم 1

ارزش آفرینی به معنای ایجاد ارزش میباشد. کار آفرینی نوعی ارزش آفرینی محسوب میشود . وقتی نیازی ، مشکلی ، نقصی را بیابیم و برا حل  شیوه ای مناسب داشته باشیم آن را تبدیل به ارزش میکنیم .

تعریف  ارزش آفرینی : 

ارزش آفرینی مفهومی گسترده است و به معنای تولید ارزش برای مشتری یا مخاطب میباشد . 

انسان دارای نیاز های ، مشکلات ، خواسته ها و دغدغه های مختلف است . شناخت این نیاز ها و مشکلات و ..  اولین قدم برای ارزش افرینی است . سپس شخص ارزش افرین راه حل خود برای حل ان مشکل یا نقص یا نیاز را بیان میدارد . و آن را برای مخاطب ارایه مینماید و مخاطب هم با پرداخت ارزش دیگر که میتواند پول یا وقت و … دیگر باشد به خرید آن میپردازد.

ارزش آفرینی میتواند اجتماعی، فرهنگی ، مذهبی ، اقتصادی باشد . ارزش آفرینی اقتصادی را کار آفرینی میگوییم .

در پست های بعدی بیشتر درباره این مفاهیم صحبت خواهیم کرد

موفق باشید و پیروز

گروه ارزش آفرینی و کار آفرینی نسیم

درباره نویسنده

تیم ترجمه و آموزش زبان نسیم متشکل از مترجمان و مدرسان مجرب زبان در خدمت شماست برای ترجمه و آموزش زبان

پاسخ دهید