آموزش انگلیسی، بخش آموزش آسان و با لذت انگلیسی، زنگ تفریح انگلیسی

آموزش انگلیسی با جملات دیل کارنگی-جملات انگلیسی دیل کارنگی درباره رهایی از نگرانی و ناراحتی و شاد بودن

 1. آموزش زبان انگلیسی با جملات زیبای دیل کارنگی

 2. دیل کارنگی یکی از افراد تاثیرگذار در زمینه

 3. موفقیت  میباشد . کتاب های او در سراسر دنیا بارها تجدید چاپ شده اند . کتاب رهایی از نگرانی او یا توقف نگرانی و سلام زندگی او یکی از کتاب های زیبا و موثر او برای رهایی از اضطراب و نگرانی و ناراحتی است . در زیر برای تفریح و یادگیری انگلیسی و تفکرات خوب چند جمله از او و ترجمه ان را میآوریم .  خوشحال میشویم آنها برای شما دوستان بزرگوار مفید باشند

  تیم ترجمه و آموزش زبان نسیم. 

  ” If you have a worry problem, do these three things: 1. Ask yourself: “What is the worst that can possibly happen?” 2. Prepare to accept it if you have to. 3. Them calmly proceedto improve on the worst.” (Carnegie 49)

  1-“اگر مسئله نگرانی  دارید،  این سه کار را انجام دهید : 1. از خودتان بپرسید:”  بدترین چیزی که احتمالا  رخ می دهد  چیست ؟”2. آماده پذیرش آن بدترین چیز در صورت مجبور شدن باشید . 3. سپس با آرامش  در جهت بهتر از پس از بدترین چیز برآمدن تلاش کنید  “. (کارنگی 49)

  ” Why does such a simple thing as keeping busy help to drive out anxiety? Because of a law- one of the most fundamental laws ever revealed by psychology. And that law is: that is utterly impossible for any human mind, no matter how brilliant, to think of more than one thing at any given time.” (Carnegie 50)

 4. چرا چنین چیز ساده ای یعنی خود را مشغول کردن اضطراب را بیرون میراند ؟

  به دلیل یک قانون که یکی از اساسی ترین قوانینی است که تا کنون علم روانشناسی از آن پرده برداشته است . وآن قانون این است که برای ذهن انسان ها ، فارغ از اندازه هوششان ، کاملا غیر ممکن است که در یک زمان واحد به بیش از یک چیز فکر کنند “(کارنگی 50)

  . “Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.” (Carnegie 53)

  “خستگی ها بیشتر به دلیل کار نیست ،  بلکه به دلیل  نگرانی، سرخوردگی و خشم  های ماست ” (کارنگی 53)

 5. “All the King’s horses and all the king’s men can’t put the past back together again. So let’s remember: Don’t try to saw sawdust.” (Carnegie 54)

 6. “تمام قدرت اسب های پادشاهان و همه  قدرت سپاهیان پادشاهان  را هم که روی هم بگذاریم   نمیتوانیم دوباره گذشته را زنده کنیم .لطفا سعی نکنیم  خاک اره  را دوباره اره کنیم “(کارنگی 54)

  “Don’t fuss about trifles. Don’t permit little things- the mere termites of life- to ruin your happiness.” (Carnegie 59)

 7. “درباره چيز های جزئي و کوچک خود را ناراحت نکنید . اجازه ندهید  چیزهای کوچک مثل موریانه های کوچک  در  زندگی    شادی  شما را بجوند  . “(کارنگی 59)

  “Put a ‘stop-loss’ order on your worries. Decide just how much anxiety a thing may be worth- and refuse to give it any more.” (Carnegie 58)

  ” برای نگرانی های خود یک حد توقف که بیشتر از آن زیان است تعیین کنید .  برای خود معیین کنید  که  چقدر هر موضوعی  ارزش  اضطراب  و ناراحتی  دارد  بیشتر از آن مقدار برسر آن موضوع ناراحت و مضطرب نشوید . “(کارنگی 58)

درباره نویسنده

تیم ترجمه و آموزش زبان نسیم متشکل از مترجمان و مدرسان مجرب زبان در خدمت شماست برای ترجمه و آموزش زبان

پاسخ دهید